Deltidsutdanning

Utdanningen av innsatspersonell til kommunale deltidsbrannvesen tar sikte på å gi nødvendig kompetanse til brannkonstabler som skal yte innsats ved ulike typer branner og ulykker, og herunder ivareta egen og andres sikkerhet. Utdanningen er basert på krav i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen”, fastsatt 3. mai 1995 og revidert pr. 1. juli 2002.

Grunnkurs deltid er en del av opplæringen for personell som jobber i deltidsbrannvesenet. Søkere skal ha gjennomført nettbasert kurs i brannvern og internopplæring i eget brannvesen.

Les mer i vår kurskatalog.