Søknadskjema

Elevsøknader:

Søknad til ordinære kurs skjer kun elektronisk via vår kurskatalog.

Deltidsutdanning:

Alle kommuner/regioner som ønsker å kjøre deltidskurs, sender fortløpende søknad om oppstart til:
firmapost@nbsk.no

Se også:
Informasjon grunnkurs deltid
Informasjon beredskapsutdanning trinn 1 deltid