Kvalitetssikring

Norges brannskole har som målsetting å kunne tilby kursdeltakere fra alle landets kommuner og andre samarbeidspartnere en god teori- og praksisundervisning. I denne sammenheng er kvalitetssikring høyt prioritert ved skolen.
Skolen fikk i juli 1996 ISO-9001 sertifikat. I oktober 2010 er sertifiseringen fornyet av Intertek Certification AS som er skolens sertifiseringsorgan.
Skolen har egen HMS-/kvalitetsansvarlig.

ISO-sertifikatet viser at brannskolen har nedfelt målsetninger for alle områder av virksomheten. Det er utarbeidet prosedyrer innen alle virksomhetsområdene ved skolen som beskriver hvordan oppgavene utføres, hvem som skal utføre dem og til hvilket tidspunkt. Det blir lagt stor vekt på avvik og forbedring. Det vil si at rutinene blir gjennomgått dersom ting blir gjort på en annen måte enn beskrevet.

I april 2011 har Norges brannskole også fått sertifiseringen ISO 14001 innen miljøstyring.