Kurs- og utdanningstilbud

Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann og redning.
Vår kursportefølje er i stor grad rettet mot innsats- og beredskapsstyrkene, samt de forebyggende enhetene i norske kommunale brann- og feiervesen.
Vi utvikler og gjennomfører også kurs i flybrannslukking for Avinors lufthavnpersonell samt opplæring innen akutt forurensning i strandsonen(oljevernberedskap).
Sammen med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik tilbyr vi et treårig studium som gir graden Bachelor i Internasjonal Beredskap. 

Nedenfor finnes vår kurskatalog med informasjon og opplysning om de enkelte kurs. Kurskatalogen dekker både inneværende og neste år.
I kurskatalogen finnes også opplysning om praktiske og administrative forhold samt elektronisk søknads- og påmeldingsskjema.