Velkommen til Norges brannskole

Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og oljevern.
Vi dekker et vidt spekter av utdanning og opplæring innen innsats og bereskap, forebyggende og feierfag, flybrannslukking og oljevernberedskap.
Undervisningen består av både teori og praktiske øvelser og dekker både grunnkurs og lederutdanninger.


Siste nytt:

Statsministeren og justis- og beredskapsministeren til Norges Brannskole. Les mer...


Det er ledige kursplasser på grunnkurs oppstart 11.09.2017 - Les mer...


Viser til tidligere utsendt informasjon om kurs for lokale instruktører i overflateredning.
Vi har nå presisert informasjonen om kurset på vår hjemmeside.