Velkommen til Norges brannskole

Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og oljevern.
Vi dekker et vidt spekter av utdanning og opplæring innen innsats og bereskap, forebyggende og feierfag, flybrannslukking og oljevernberedskap.
Undervisningen består av både teori og praktiske øvelser og dekker både grunnkurs og lederutdanninger.


Siste nytt:

CBRNE - fagseminar den 29. og 30.november. Les mer...


Lesehefter grunnkurs for brannkonstabel. Les mer...


Taktikkboken publisert! Les mer...


Nytt kurs for brannutredere. Les mer...