Velkommen til Norges brannskole

Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og oljevern.  På disse sidene finner du informasjon om våre kurs og undervisningstilbud, og viktig elevinformasjon for de som skal på kurs.


AKTUELT

Covid-19

12. desember 2021 innførte regjeringen nye tiltak for å begrense spredning av covid-19. På bakgrunn av dette besluttet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) den 15.12.2021 at all oppmøtebasert undervisning...