Norges brannskole styrkes med ti stillinger i løpet av høsten 2021


Etableringen av den nye Brann- og redningsskolen er godt i gang. Nå er vi på jakt etter deg som vil være med på ferden. Her har du en unik sjanse til å være med og bygge opp en helt ny utdanning for brannvesenet i Norge.

https://www.dsb.no/menyartikler/jobb-i-dsb/styrker-norges-brannskole-med-ti-stillinger/

 

Fem ledige stillinger lagt ut 17. september. Søknadsfrist for alle stillingene 4. oktober.

Driftstekniker 

Renholder

Kurskonsulent (to stillinger):

Instruktør oljevern/akutt forurensning