Kursoppstart ved Norges brannskole er utsatt


3. januar 2021 innførte regjeringen nye tiltak for å begrense spredning av covid-19.

Som følge av regjeringens beslutning om at alle høgskoler, universiteter, fagskoler og videregående skoler skal gå over på rødt nivå, samt at reiser skal minimeres har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) den 11.01.2021 besluttet at alle oppmøtebaserte kurs ved Norges brannskole (NBSK) utsettes til etter 06.04.2021.

På disse kursene samles personer med nøkkelroller i den lokale beredskapen, og DSB ønsker ikke å utsette dem for smitterisikoen som ansamlinger av mennesker representerer.

DSB beklager ulempene dette medfører.
Nå er det avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å hindre smitte og redusere trykket på helsevesenet.