Covid-19

Bilde av Covid-19 virus
Foto: Pixabay

12. desember 2021 innførte regjeringen nye tiltak for å begrense spredning av covid-19. På bakgrunn av dette besluttet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) den 15.12.2021 at all oppmøtebasert undervisning ved Norges brannskole (NBSK) skulle utsettes til uke 11/2022.