Undervisning og eksamen

Her kan du lese mer om undervisning og eksamen. Her finner du også informasjon til deg som har lese- og skrivevansker.

Skolen har 5-dagers uke, og undervisningen foregår i tidsrommet 0800 – 1600. På noen kurs kan det være aktuelt med kveldsundervisning, dette vises på timeplanen.

Norges brannskole benytter læringsplattformene Fronter og NAKOS til støtte i undervisningen. Du får tilgang til Fronter ca. en måned før kursstart.

Eksamen

På de fleste kurs avholdes skriftlig eksamen i siste kursuke.
Eksamen vurderes etter gradert karakterskala fra 6 (beste karakter) til 2 (dårligste stå-karakter). Ved karakter 1 eller 0 må ny eksamen avlegges.

For å få bestått kurs ved flybrannkursene, må en oppnå karakteren 3 eller bedre.

På noen kurs gjennomføres også praktisk eksamen.

Utsatt eksamen og ny eksamen gjennomføres vanligvis med de samme oppgaver og på samme tidspunkt som for et tilsvarende påfølgende kurs hvis dette blir arrangert innen et halvt år. Ellers søkes det om å gjennomføre en ekstraordinær eksamen.

Elever som vil benytte adgangen til ny eksamen må melde dette skriftlig til skolen senest 14 dager etter at orientering om ikke bestått eksamen er mottatt.

I skolens eksamensreglement finner du en oversikt over de kursene som har eksamen.

SYS-015_1 Eksamensreglement.pdf

Kursbevis

Kursbevis tildeles på grunnlag av bestått eksamen eventuelt bestått kurs og kan lastes ned fra "min side" funksjon ca. 6 uker etter kursslutt. 

"Min side"

Ditt brukernavn: Din e-postadresse

Ditt passord: Opprettet av deg når du fullførte søknad

Lese- og skrivevansker

Hvis du har lese- og skrivevansker, ta kontakt med kursleder som kan hjelpe med å tilrettelegge kurset.

Om du har behov for spesiell tilrettelegging av eksamen, må du ta med dokumentasjon. Dokumentasjon kan gi deg f.eks. utvidet eksamenstid eller bruk av PC. 

Din kursleder vil gjøre de nødvendige avtaler med eksamensansvarlig. 

Tilrettelegging for eksamen