Undervisning og eksamen

Her kan du lese mer om undervisning og eksamen. Her finner du også informasjon til deg som har lese- og skrivevansker.

Skolen har 5-dagers uke, og undervisningen foregår i tidsrommet 0830 – 1600. I løpet av enkelte kurs kan det være aktuelt med kveldsundervisning. Dette vil vises i timeplanen til kurset.

Norges brannskole benytter læreportalene Fronter og NAKOS til støtte i undervisningen.

Eksamen

På de fleste kurs ved NBSK avholdes skriftlig eksamen i siste kursuke.
Eksamen vurderes etter gradert karakterskala fra 6 (beste karakter) til 2 (dårligste stå-karakter). Ved karakter 1 eller 0 må ny prøve avlegges.

For å få bestått kurs ved flybrannkursene, må en oppnå karakteren 3 eller bedre.

På noen kurs gjennomføres også praktisk eksamen.

Utsatt eksamen og ny eksamen gjennomføres vanligvis med de samme oppgaver og på samme tidspunkt som for et tilsvarende påfølgende kurs hvis dette blir arrangert innen et halvt år. Ellers søkes det om å gjennomføre en ekstraordinær eksamen.

Elever som vil benytte adgangen til ny eksamen må melde dette skriftlig til skolen senest 14 dager etter at orientering om ikke bestått eksamen er mottatt.

I skolens eksamensreglement finner du en oversikt over de kursene som har eksamen.

Kursbevis

Skolens kursbevis tildeles på grunnlag av bestått eksamen. Eksamensresultat/kursbevis blir sendt fra skolen per post ca. 6 uker etter avlagt eksamen.

Lese- og skrivevansker

Hvis du har lese- og skrivevansker, ta kontakt med kursleder som kan hjelpe med å tilrettelegge kurset.

Om du har behov for spesiell tilrettelegging av eksamen, må du ta med en gyldig attest på det. En slik attest kan gi adgang til f.eks. utvidet eksamenstid eller bruk av PC. (Hvis du har levert attest ved tidligere kurs på Norges brannskole, er det ikke nødvendig å ta med slik dokumentasjon.)

Snakk med din kursleder som gjør nødvendige avtaler med eksamensansvarlige ved Norges brannskole.