Grunnkurs


Leder/brannsjef søker om kursplass for sine ansatte, og velger kurstype (eksempel Ledelse trinn D).

Den ansatte mottar en e-post med en lenke for å fullføre søknaden. Her velges tidspunkt for kurset, registrering av personalia og eventuelle opplastinger.

Arrangør:
Norges brannskole
Dato:
-
Søknadsfrist:
Kurstype:
Innsats og beredskap
Sted:
Tjeldsund

Leder/brannsjef søker om kursplass for sine ansatte, og velger kurstype (eksempel Ledelse trinn D).

Den ansatte mottar en e-post med en lenke for å fullføre søknaden. Her velges tidspunkt for kurset, registrering av personalia og eventuelle opplastinger.