Hvordan blir jeg brannmann?

Mange ønsker å jobbe i brannvesenet. Her har vi forsøkt å svare på de mest vanlige spørsmålene.

Slik blir du brannkonstabel

Slik det er i dag må du først få deg jobb som aspirant/vikar i et brannvesen. Her vil du få internopplæring, før du avslutter med et 8-ukers kurs på Norges brannskolen. Dette kurset kalles ofte "grunnkurset".

Utdanningen kan altså først begynne etter at du har fått seg jobb, ved at du deltar på kurs ved Norges brannskole. Norges Brannskole driver også med flere andre kurs, og hovedmålgruppen for disse er ansatte i landets brann- og redningsvesen. Skolen er altså ikke en åpen utdanning som er åpen for alle søkere.

For å kunne starte på en karriere i brannvesenet må du ha gjennomført videregående skole, eller opplæring på videregående skoles nivå.

Det eneste kurset som alle kan ta er vårt nettbaserte kurs i brannvern. Kurset koster kr 4.800,- og er obligatorisk å ha i bunnen for flere av brannskolens skolens kurs.    

>> Her kan du lese mer nettbasert kurs i brannvern

Hvordan får jeg jobb i brannvesenet?

Hva som kreves for å bli aspirant/vikar i brann- og redningsvesenet varierer fra sted til sted. Sjekk hjemmesiden til ditt lokale brannvesen, eller ta direkte kontakt med for å høre mer om hva de krever der du bor. 

Lokale brann- og redningsvesen lyser ut sine egne aspirantstillinger når en slik posisjon åpnes. Blant annet lyses alle aspirantstillinger ut på www.nav.no

Ettersom utdanningen skjer mens aspiranten er i jobb, er det i utgangspunktet ikke noe formelt krav til utdanning for å bli aspirant. Grunnet stor popularitet er nåløyet likevel trangt - de fleste har mange års arbeidserfaring før de er aktuelle søkere til en aspirantstilling. Mange brannvesen stiller også krav om fagbrev eller tilsvarende praktisk utdanning, men dette er ikke sentralt regulert.

Opptakskrav

Hvert brannvesen regulerer selv sine opptakskrav. Opptaksprøvene til aspirantstillinger er ofte utformet for å teste kandidatenes fysiske og psykiske utholdenhet. Dette gjøres blant annet gjennom tester på tredemølle, styrketester, klaustrofobitester og høydetester.

I tillegg kommer ofte mer formelle krav som førerkort klasse B (personbil), C (lastebil), tilfredsstillende politiattest og lokalkunnskap. Vi anbefaler at du tar kontakt med ditt lokale brann- og redningsvesen for nærmere informasjon om opptakskravene de stiller. Mange brannvesen har også gjort opptakskravene sine tilgjengelig på nettet.