Opptak og innkalling

Her finner du informasjon om opptak og innkalling.

Opptak

Melding om tildelt kursplass, reserveplass og avslag, sendes kursdeltaker pr. e-post innen utgangen av november måned hvert år.  

Innkalling

Fagstoff og informasjon gjøres tilgjengelig via den digitale læringsplattformen Fronter. Innkalling, inkludert brukernavn og passord blir sendt kursdeltaker pr. e-post ca. 1 måned før kursstart.