Priser

Her finner du informasjon om hva de ulike kursene koster, priser på overnatting og leie av røykdykkerutstyr og bekledning, samt informasjon om gebyrer på avmelding og utstedelse av kopi av kursbevis (duplikat).

Kursavgift:

Kurs

Pris 2020

Pris 2021

Nettbasert kurs i brannvern

Kr 4800,- Kr 4900,-

Lærlingskolen trinn 1

Kr 22500,- Kr 22950,-

Lærlingskolen trinn 2

Kr 27300,- Kr 27850,-

Lærlingskolen trinn 3

Kr 41300,- Kr 42100,-

Eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget

(inkludert læremidler)

Kr 37000,- Kr 37750,-

Brannutreder - elektro del 1

Kr 13800,- Kr 14100,-

Brannutreder- elektro del 2

Kr 21200,- Kr 21600,-

Håndbrannslokkerkurs kategori grønn

Kr 17800,- Kr 18150,-

Håndbrannslokkerkurs, eksamensavgift og kompetansebevis

Kr 4250,- Kr 4350,-

ICCS/Vision – 2 ukers kurs

Kr 8900,- Kr 9100,-

ICCS/Vision - 1 uke (komprimert kurs)

Kr 7100,- Kr 7250,-

ELS - Enhetlig ledelsessystem

Kr 7100,- Kr 7250,-

Vi gjør oppmerksom på at deltakere som ikke tilhører kommunale brann- og redningsvesen vil bli fakturert med en kursavgift på: Kr 8500 pr. kursuke

Dette gjelder samtlige kurs.

Priser overnatting

Internat

Priser 2020

Priser 2021

Internat 1 - pr. døgn

Kr 360,- 

Kr 370,-

Internat 2 - pr. døgn

Kr 360,-

Kr 370,-

Internat 3 - pr. døgn

Kr 455,-

Kr 465,-

Internat 4 - pr. døgn

Kr 610,-

Kr 620,-

Internatønske blir registrert av nærmeste leder i søkeprosessen.
Vi garanterer ikke at ønsket blir oppfylt, men vi vil gjøre vårt beste.

Leie av røydykkerutstyr og bekledning

Røykdykkerutstyr består av: maske, meis, flaske og lungeautomat. Pris for leie er kr 480 pr. dag. (pris for 2020)

Røykdykkerbekledning består av: brannbekledning, hansker, hjelm, hette og støvler. Pris for leie er kr 445 pr. dag. (pris for 2020) 

Elevene betaler kun for de dagene utstyret/bekledningen benyttes.

Avmeldingsgebyr

Norges brannskole praktiserer avmeldingsgebyr etter følgende ordning:

Avmelding mellom 2 og 1 måned før kursstart: kr 2500,-
Avmelding mellom 1 måned og 14 dager før kursstart: kr 5000,-
Avmelding 13 dager før kursstart eller senere: kr 7500,-

Avmelding må sendes til

Dersom det fremlegges sykemelding bortfaller ordningen. 

Nytt kursbevis (duplikat)

Dersom du trenger nytt kursbevis, kontakt oss og få tilsendt duplikat. Pris for utstedelse for nytt kursbevis (duplikat) er kr 300,- pr stk.

Bespisning

Kantina ved Norges brannskole drives av et privateid selskap, Fjelldal Kantine AS. De sender egen faktura for bespisning.

Alle elevene betaler for fire måltider pr. dag (uansett om de spiser eller ikke) pris kr 430,- . 

Fjelldal Kantine AS vil inntil videre fakturere et tillegg på kr 15,- pr. døgn til dekning av ekstra kostnader ifm smitteverntiltak.

Instruktører og andre besøkende har egne priser og må ta kontakt med kantina.

Priser 2020
Frokost kr 80,-
Lunsj kr 120,-
Middag kr 150,-
Kvelds kr 80,-