Leie av bekledning og røykdykkerutstyr

For å oppfylle prosedyrer for HMS må deltakere på kurs som gjennomfører praktiske øvelser leie røykdykkerutstyr og brannbekledning hos oss.

Som et ledd i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet til elever og lærere ved skolen har NBSK innført egne prosedyrer for HMS i forbindelse med røykdykking. Prosedyrene inneholder blant annet egne rutiner for vask og vedlikehold av røykdykkerbekledning, underbekledning og pustemateriell.

For å kunne gjennomføre disse prosedyrene og dermed ivareta arbeidsmiljøet til elever og lærere, må derfor deltakere på kurs som gjennomfører praktiske øvelser leie røykdykkerutstyr og brannbekledning hos NBSK.

Elevene skal selv ta med seg underbekledning. NBSK anbefaler å ta med minst 2 sett langermet ullundertøy, men helst 4 sett.