Søke om kursplass

Her er en beskrivelse over hvordan nærmeste leder/brannsjef søker om kursplass for sine ansatte.

 1. Velg ønsket kurs i kurstilbudet. Oversikt over kurstilbudet på Norges Brannskole finner du her.
 2. Velg hvilken type kurs
 3. Registrer fakturainformasjon
 4. Legg til deltaker - følgende må registres:
  1. Fødselsnr.
  2. Navn
  3. E-post
  4. Mobilnr.
 5. Velg ønsket internat (vi kan ikke garantere at ønsket blir oppfylt)
 6. Send søknad

Søker (brannsjef/leder) mottar bekreftelse (e-post) når NBSK har mottatt søknad.

Husk å fullføre søknaden

Den ansatte mottar bekreftelse (e-post) om at han/hun er registrert som søker på kurset. E-posten inneholder en lenke, og via denne lenken må den ansatte registrere sine personalia, velge tidspunkt for gjennomføring av kurset (dersom flere datoer for samme type kurs) og fullføre søknaden.

Vi presiserer at søknaden ikke er fullført før alt er besvart, og nødvendig dokumentasjon er lastet opp.

Dersom søker ikke får plass på ønsket kursdato, kan søker likevel få tilbud om kursplass på en annen dato.

Informasjon om kursplass, reserveplass og avslag sendes deltaker innen utgangen av november måned hvert år.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 9. oktober 2020

Prioriteringsliste

Dersom det er flere søkere fra ditt brannvesen til samme type kurs, ber vi om at dere sender en prioriteringsliste til:  innen 15.oktober.

Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav, sendes søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon til i god tid før søknadsfristens utløp.

Søknader - deltidsopplæring

Søknad vedrørende oppstart av deltidsopplæring sendes fortløpende til: