Kurstilbud

Søknadsfristen for kurs i 2022 er 11. oktober 2021

Her er en oversikt over kurstilbudet ved Norges brannskole. Klikk på kurskategoriene for å lese mer om kursene som inngår.

Nettbasert kurs i brannvern

Innsats og beredskap

 • Grunnkurs for heltidspersonell
 • Ledelse trinn A
 • Ledelse trinn B
 • Ledelse trinn C
 • Ledelse trinn D - Forkurs
 • Ledelse trinn D
 • Ledelse trinn E
 • ELS - Enhetlig ledelsessystem
 • Tunnelkurs
 • Grunnopplæring i skogbrannslokking

Deltidsutdanning

 • Grunnkurs for deltidspersonell
 • Utrykningslederkurs for deltidspersonell

Brannutreder - elektro

Forebyggende og feierfag

 • Forebyggendekurs
 • Lærlingskolen - feierutdanning
 • Eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget

Alarmsentraloperatør

 • Internopplæring alarmsentraloperatør
 • Forberedende modul alarmsentraloperatørkurs
 • ICCS/Vision
 • Alarmsentraloperatørkurs

Flybrann – Avinor

 • Grunnkurs og Utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste

Beredskap mot akutt forurensning - Oljevern

 • Kurs innen beredskap mot akutt forurensning