Ledelse trinn D

Dette kurset skal gjøre eleven i stand til å ivareta ansvar, myndighet og faglige forhold knyttet til hendelser som brannvesenet blir satt til å håndtere.

Mål

Kurset skal gi eleven kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å ivareta ansvar, myndighet og faglige forhold knyttet til hendelser som brannvesenet til enhver tid blir satt til å håndtere.

Målgruppe

Kursets målgruppe er brannsjefer, ledere av beredskapsavdelinger, og personell som skal gå overordnet vakt. Søkere som får tilbud om kursplass  må dokumentere at de innehar funksjon/stilling som krever denne type kompetanse, eventuelt om de har mottatt tilbud om slik funksjon/stilling. 

Opptakskrav

Det er fire ulike løp som gir mulighet for å bli leder i brannvesenet:

 • Brann- og redningsfaglig ledelsesutdanning - Ledelse trinn C eller Beredskapsutdanning trinn 2
 • Ingeniørutdanning, annen relevant høgskoleutdanning (180 studiepoeng) eller 
 • Teknisk fagskole og gjerne lederpraksis fra andre virksomheter enn brann- og redningsvesen
 • Svennebrev som feie- og brannforebygger og gjennomført forebyggendekurs

Norges brannskole innehar all dokumentasjon på kurs som er gjennomført i regi av skolen, det er derfor ikke nødvendig å laste opp disse.

De som har dispensasjon til å ivareta funksjonen som overordnet vakt, vil bli prioritert.

Det bes om at søkere til Ledelse trinn D dokumenter at de innehar funksjon/stilling - eller har fått tilbud om å tiltre funksjon/stilling som brannsjef, leder beredskap eller inngår i overordnet vakt.

For første kulepunkt - vil søkere være kvalifisert til opptak direkte på Ledelse trinn D.

For andre til fjerde kulepunkt - vil søkere kvalifisere seg til opptak på Ledelse trinn D gjennom nettbasert kurs i brannvern og Forkurs før Ledelse trinn D (egen kursplan).

Dette skal alltid følge søknaden, dersom du ikke har brann- og redningsfaglig bakgrunn;

 • Vitnemål og Svennebrev som feie- og brannforebygger
 • Dispensasjon
  Dersom søker innehar dispensasjon må også denne lastes opp.

Faglig innhold

 • Lovmessige forutsetninger og brannforebygging
 • Faglig kunnskap om hendelser
 • Samvirkeaktører og samvirke under hendelser
 • Innsatsledelse under hendelser
 • Etterarbeid etter innsats
 • Lovmessige forutsetninger og forebyggende elementer
 • Analyser og planverk
 • Evaluering og læring
 • Informasjon og media

Det forutsettes at deltakeren har lest Taktikkboken.

Vurderingsform

 • Praktisk eksamen i innsatsledelse
 • Individuell muntlig eksamen

Det gis en samlet tallkarakter der 6 er høyest og karakterene 0 og 1 gir ikke bestått. Norges brannskoles fraværsreglement gjelder for kurset.

Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav

Dersom søker har annen relevant universitets-, høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning med mindre enn 180 studiepoeng må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon sendes i god tid før søknadsfristens utløp.

Kursene gjennomføres i følgende perioder:

Kurs nr. 1: 21.03 - 01.04 og 25.04 - 06.05.2022

Kurs nr. 2: 26.09 - 07.10 og 24.10 - 04.11.2022