Nettbasert kurs i brannvern

Nettbasert kurs i brannvern inngår som et obligatorisk opptakskrav til grunnkurs for brannkonstabler og til forebyggendekurs. Kurset kan imidlertid også tas av alle som har behov for denne typen opplæring uavhengig av internopplæringsprogrammet. Alle søkere får kursplass.

Mål

Kurset skal gi deltakerne en første teoretisk innføring i brannvesenets oppgaver, forebyggende arbeid og innsatser ved brann eller ulykke.

Målgruppe

Kurset er obligatorisk for opptak til en rekke av skolens kurs. Se opptakskrav for det enkelte kurs.

Opptakskrav

Ingen

Faglig innhold

  • Brannvesenets organisasjon og samarbeidende aktører
  • Brannforebygging
  • Verneutstyr og bestemmelser
  • Røyk- og kjemikaliedykking
  • Førstehjelp
  • Brann- og redningsmateriell
  • Vannforsyning
  • Slokketeknikk og -taktikk
  • Olje- og kjemikalievern

Kursavgift

Kr 4.800,-

Søknadsfrist

Påmelding og opptak foregår hele året, påmeldingen er bindende.